Aktualności

Narada Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

W dniach 10-12.09.2014r. w Młynczysku (gm. Poświętne koło Opoczna) odbyła się narada szkoleniowa Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Województwa Łódzkiego zorganizowana przez Starostę Powiatu Opoczyńskiego i Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Podczas spotkania omówiono m.in. zmiany w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz tematy związane z działalnością administracji geodezyjnej i kartograficznej. Miało miejsce również wystąpienie Geodety Województwa Łódzkiego omawiające możliwość pozyskania  środków finansowych na działania związane z geodezją w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Wystąpienie poprzedzone było prezentacją przedstawiającą statystykę zrealizowanego projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego.

Zobacz prezentację

Tomaszów Mazowiecki - rezerwat "Niebieskie źródła"

Celem wycieczki organizowanej w ramach programu "Pociągiem w Łódzkie" będą cenne obiekty przyrodnicze w otulinie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego: rezerwat "Niebieskie źródła", dolina Pilicy na odcinku Smardzewice-Tomaszów oraz cenny obiekt geoturystyczny - tzw. "Małe Groty Nagórzyckie".

Pobierz mapę -

Trasa:

Od stacji kolejowej PKP w Tomaszowie, zielonym szlakiem turystycznym, kolejno ulicami: Dworcowa, Spalska, Szczęśliwa, Białobrzeska, Nowy Port, PCK, Wodna (lub księdza Ściegiennego), Świętego Antoniego do rezerwatu "Niebieskie Źródła" (długość około 5,5 km) . Z rezerwatu (południowo-zachodni skraj w sąsiedztwie punktu widokowego "na źródła"), przejście drogą gruntową biegnącą w kierunku południowo-zachodnim doliną Pilicy, do Małych Grot Nagórzyckich (około 1,5 km). Powrót z "Grot" do Ośrodka "Przystań" (przy ul. Wodnej) tą samą drogą. Przejście z Ośrodka "Przystań" do Stacji Kolejowej w Tomaszowie - zielonym szlakiem. W sumie do przejścia ok. 15 km. Wyjazd z Łodzi 8.35, powrót 18.34. Ok. godziny 13.00 dwugodzinny piknik wraz z konkursem na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Przystań” w Tomaszowie Mazowieckim. Będzie także możliwość indywidualnego zwiedzenia Skansenu Rzeki Pilicy – wstęp 5 zł. Więcej Szczegółów na www.pociagiem.lodzkie.pl

Moduł historyczny w Geoprtalu Województwa Łódzkiego

Portal „Mapy historyczne Województwa Łódzkiego” można obejrzeć pod adresem www.rsip.lodzkie.pl w rozwijalnej liście "inne moduły".

Moduł „Mapy historyczne Województwa Łódzkiego” prezentuje wiele ciekawych map i materiałów dotyczących szeroko rozumianego regionu Łódzkiego. Zawarto w nim, m.in.: plany i mapy topograficzne z XIX w., mapy Województwa z I połowy XX wieku oraz z okresu powojennego,  zbiór planów Miasta Łodzi z roku: 1920 i 1939, jak również projekt sieci wodno - kanalizacyjnej sporządzony przez Williama Heerleina Lindley’a w 1909 r.


 

Wszystkie mapy historyczne prezentowane w Geoportalu Województwa Łódzkiego zostały poddane procesowi kalibracji, t.j. zostały pozbawione naturalnych zniekształceń materiału, na którym były sporządzone oraz zostały prawidłowo umieszczone w przestrzeni. Taki zabieg pozwala jednocześnie wyświetlać na ich tle współczesne elementy baz geodezyjnych w celu ich łącznego przeglądania.

Ciekawym narzędziem w portalu (module) historycznym jest tzw. „pasek czasu”, dzięki któremu można obserwować w sposób płynny zmiany granic Województwa Łódzkiego od momentu jego powstania w 1919 roku poprzez kolejne korekty podziału administracyjnego w latach 1938, 1939, 1950, 1954, 1975, aż do ostatniej reformy w 1999 roku. Korzystając z „Zawartości mapy” można jednocześnie wyświetlić, na dowolnie skomponowanym tle, zasięg Województwa w poszczególnych latach. Użycie narzędzia identyfikacja „i” pozwala uzyskać dodatkowe informacje o zmianach granic wraz z bezpośrednim linkiem do odpowiedniego przepisu prawa.

Wszystkich zainteresowanych historią regionu i posiadających mapy historyczne zapraszamy do współpracy w celu dalszej rozbudowy serwisu. Zachęcamy również do aktywnego korzystania z narzędzia „Zawartość mapy”. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy wysyłać na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Dane z regionu łódzkiego w Geoportalu Krajowym

Informujemy, iż zbiory mapowe udostępniane za pośrednictwem Geoportalu Województwa Łódzkiego zostały dodane do listy predefiniowanych usług WMS w Geoportalu Krajowym (www.geoportal.gov.pl) w kategorii KIIP – Województwa.

Użytkownicy Geoportalu mogą podczytywać dane z usług do mapy za pomocą opcji ,,Dodaj mapę’’.

Opublikowane serwisy WMS dotyczą następujących zbiorów:

  • Adresy - Baza Adresowa Województwa Łódzkiego
  • Baza Danych Obiektów Topograficznych (Mapa topograficzna) 1:10 000
  • VMapL2u (Mapa topograficzna) 1:50 000
  • Mapa glebowo-rolnicza i odkrywki glebowe
  • Obwody łowieckie
  • Tereny przeznaczone pod inwestycje
  • Obiekty użyteczności publicznej

Wektorowe mapy glebowo – rolnicze pokrywają coraz większą powierzchnię województwa łódzkiego w Geoportalu Województwa Łódzkiego

 

Wektorowe mapy glebowo – rolnicze pokrywają coraz większą powierzchnię województwa łódzkiego w Geoportalu Województwa Łódzkiego

Do wektorowej warstwy „Mapy glebowo – rolnicze” w Portalu map glebowo-rolniczych i geologicznych  dołożono nowe powiaty: opoczyński, piotrkowski oraz tomaszowski.

Oprócz wektorowej warstwy „Mapy glebowo – rolnicze” w ww. Portalu  znajduje się warstwa „Mapy glebowo-rolnicze – raster”, która pokrywa całe województwo łódzkie.

Portal map glebowo-rolniczych i geologicznych  zawiera informacje o kompleksach przydatności rolniczej gleb, typach gleb oraz składzie mechanicznym na poszczególnych poziomach głębokości.

 

Uzupełnienie warstwy wektorowej mapy glebowo – rolniczej o nowe powiaty:

 

Widok pokrycia wektorową mapą glebowo – rolniczą w Geoportalu: