Aktualności

Większe pokrycie Fotomapą z 1978 roku w Geoportalu Województwa Łódzkiego

 

W Portalu Ortofotomapa został poszerzony publikowany obszar warstwy „Fotomapa z roku 1978”. Obecnie warstwa ta prezentuje Fotomapę pokrywającą obszar województwa łódzkiego w granicach administracyjnych z okresu 1975 – 1998 r. (przed zmianami warstwa pokrywała tylko południową część miasta Łodzi).

Zaktualizowaną warstwę „Fotomapa z roku 1978” można przeglądać posługując się narzędziem „Pasek czasu”, a także zmieniając ustawienia w „Zawartości mapy”.

 

„Fotomapa z roku 1978” po aktualizacji:


1024x768

„Fotomapa z roku 1978” przed aktualizacją:

 

Zapraszamy do korzystania z Geoportalu Województwa Łódzkiego (www.geoportal.lodzkie.pl) oraz zgłaszania uwag na adres mailowy: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Geoportal Województwa Łódzkiego - rok funkcjonowania aplikacji mapowej w liczbach

 

Miło nam poinformować, że w pierwszym roku funkcjonowania aplikacji mapowej, czyli od września 2013 do września 2014 roku, obserwujemy trend wzrostowy zainteresowania przez użytkowników Geoportalem Województwa Łódzkiego.

Poniżej przedstawiamy wykresy prezentujące dynamikę zmian liczby Udanych zalogowań do systemu oraz Zapytań do mapserwisów z podziałem na miesiące.

 

Zapraszamy do korzystania z aplikacji dostępnej pod adresem: www.geoportal.lodzkie.pl oraz do zgłaszania uwag na adres e-mailowy: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

Narada Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

W dniach 10-12.09.2014r. w Młynczysku (gm. Poświętne koło Opoczna) odbyła się narada szkoleniowa Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Województwa Łódzkiego zorganizowana przez Starostę Powiatu Opoczyńskiego i Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Podczas spotkania omówiono m.in. zmiany w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz tematy związane z działalnością administracji geodezyjnej i kartograficznej. Miało miejsce również wystąpienie Geodety Województwa Łódzkiego omawiające możliwość pozyskania  środków finansowych na działania związane z geodezją w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Wystąpienie poprzedzone było prezentacją przedstawiającą statystykę zrealizowanego projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego.

Zobacz prezentację

Tomaszów Mazowiecki - rezerwat "Niebieskie źródła"

Celem wycieczki organizowanej w ramach programu "Pociągiem w Łódzkie" będą cenne obiekty przyrodnicze w otulinie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego: rezerwat "Niebieskie źródła", dolina Pilicy na odcinku Smardzewice-Tomaszów oraz cenny obiekt geoturystyczny - tzw. "Małe Groty Nagórzyckie".

Pobierz mapę -

Trasa:

Od stacji kolejowej PKP w Tomaszowie, zielonym szlakiem turystycznym, kolejno ulicami: Dworcowa, Spalska, Szczęśliwa, Białobrzeska, Nowy Port, PCK, Wodna (lub księdza Ściegiennego), Świętego Antoniego do rezerwatu "Niebieskie Źródła" (długość około 5,5 km) . Z rezerwatu (południowo-zachodni skraj w sąsiedztwie punktu widokowego "na źródła"), przejście drogą gruntową biegnącą w kierunku południowo-zachodnim doliną Pilicy, do Małych Grot Nagórzyckich (około 1,5 km). Powrót z "Grot" do Ośrodka "Przystań" (przy ul. Wodnej) tą samą drogą. Przejście z Ośrodka "Przystań" do Stacji Kolejowej w Tomaszowie - zielonym szlakiem. W sumie do przejścia ok. 15 km. Wyjazd z Łodzi 8.35, powrót 18.34. Ok. godziny 13.00 dwugodzinny piknik wraz z konkursem na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Przystań” w Tomaszowie Mazowieckim. Będzie także możliwość indywidualnego zwiedzenia Skansenu Rzeki Pilicy – wstęp 5 zł. Więcej Szczegółów na www.pociagiem.lodzkie.pl

Moduł historyczny w Geoprtalu Województwa Łódzkiego

Portal „Mapy historyczne Województwa Łódzkiego” można obejrzeć pod adresem www.rsip.lodzkie.pl w rozwijalnej liście "inne moduły".

Moduł „Mapy historyczne Województwa Łódzkiego” prezentuje wiele ciekawych map i materiałów dotyczących szeroko rozumianego regionu Łódzkiego. Zawarto w nim, m.in.: plany i mapy topograficzne z XIX w., mapy Województwa z I połowy XX wieku oraz z okresu powojennego,  zbiór planów Miasta Łodzi z roku: 1920 i 1939, jak również projekt sieci wodno - kanalizacyjnej sporządzony przez Williama Heerleina Lindley’a w 1909 r.


 

Wszystkie mapy historyczne prezentowane w Geoportalu Województwa Łódzkiego zostały poddane procesowi kalibracji, t.j. zostały pozbawione naturalnych zniekształceń materiału, na którym były sporządzone oraz zostały prawidłowo umieszczone w przestrzeni. Taki zabieg pozwala jednocześnie wyświetlać na ich tle współczesne elementy baz geodezyjnych w celu ich łącznego przeglądania.

Ciekawym narzędziem w portalu (module) historycznym jest tzw. „pasek czasu”, dzięki któremu można obserwować w sposób płynny zmiany granic Województwa Łódzkiego od momentu jego powstania w 1919 roku poprzez kolejne korekty podziału administracyjnego w latach 1938, 1939, 1950, 1954, 1975, aż do ostatniej reformy w 1999 roku. Korzystając z „Zawartości mapy” można jednocześnie wyświetlić, na dowolnie skomponowanym tle, zasięg Województwa w poszczególnych latach. Użycie narzędzia identyfikacja „i” pozwala uzyskać dodatkowe informacje o zmianach granic wraz z bezpośrednim linkiem do odpowiedniego przepisu prawa.

Wszystkich zainteresowanych historią regionu i posiadających mapy historyczne zapraszamy do współpracy w celu dalszej rozbudowy serwisu. Zachęcamy również do aktywnego korzystania z narzędzia „Zawartość mapy”. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy wysyłać na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.