Aktualności

Nowy moduł „Polityka społeczna” w Geoportalu Województwa Łódzkiego

Aplikacja Geoportal WŁ (www.geoportal.lodzkie.pl) wzbogaciła się o nowy portal mapowy „Polityka społeczna”, w którym opublikowane zostały informacje o następujących podmiotach:
-    ośrodkach pomocy społecznej,
-    powiatowych centrach pomocy rodzinie,
-    domach pomocy społecznej,
-    środowiskowych domach samopomocy,
-    placówkach z miejscami noclegowymi,
-    placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
-    ośrodkach adopcyjnych,
-    domach samotnej matki,
-    ośrodkach interwencji kryzysowej,
-    ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
-    oddziałach detoksykacyjnych,
-    placówkach ambulatoryjnych,
-    placówkach stacjonarnych,
-    zakładach pracy chronionej,
-    punktach pracy socjalnej,
-    warsztatach terapii zajęciowej,
-    centrach integracji społecznej.

Dla podmiotów związanych z polityką społeczną, poza położeniem, pełnym adresem, można pozyskać informację o godzinach otwarcia, liczbie miejsc, numerze telefonu, stronie internetowej czy adresie poczty e-mailowej (informacje dostępne za pomocą narzędzia Identyfikacja).


 

Informacje prezentowane w module pochodzą z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej (www.rcpslodz.pl) - Jednostki Organizacyjnej Samorządu Województwa Łódzkiego. Zapraszamy do korzystania z Geoportalu Województwa Łódzkiego (www.geoportal.lodzkie.pl) oraz zgłaszania uwag na adres mailowy: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Seminarium dla wykonawców prac geodezyjnych i administracji w Spale.

 2014 r. w Spale odbyło się seminarium  nt.: zmian  w przepisach prawa dotyczących geodezji i kartografii. Organizatorem seminarium był Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi. W trakcie seminarium przedstawiciele wykonawstwa geodezyjnego oraz administracji wysłuchali wystąpień m.in. na temat: zmian w przepisach dotyczących geodezji i kartografii, informacji w zakresie sprawowanych przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego zadań po zmianie przepisów, a także w zakresie zmian przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych. W drugim dniu seminarium słuchacze zapoznali się z prezentacją na temat Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego – stanu na dziś i planów na przyszłość.

Prezentacja do pobrania pptx          Prezentacja do pobrania PDF

Większe pokrycie Fotomapą z 1978 roku w Geoportalu Województwa Łódzkiego

 

W Portalu Ortofotomapa został poszerzony publikowany obszar warstwy „Fotomapa z roku 1978”. Obecnie warstwa ta prezentuje Fotomapę pokrywającą obszar województwa łódzkiego w granicach administracyjnych z okresu 1975 – 1998 r. (przed zmianami warstwa pokrywała tylko południową część miasta Łodzi).

Zaktualizowaną warstwę „Fotomapa z roku 1978” można przeglądać posługując się narzędziem „Pasek czasu”, a także zmieniając ustawienia w „Zawartości mapy”.

 

„Fotomapa z roku 1978” po aktualizacji:


1024x768

„Fotomapa z roku 1978” przed aktualizacją:

 

Zapraszamy do korzystania z Geoportalu Województwa Łódzkiego (www.geoportal.lodzkie.pl) oraz zgłaszania uwag na adres mailowy: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Geoportal Województwa Łódzkiego - rok funkcjonowania aplikacji mapowej w liczbach

 

Miło nam poinformować, że w pierwszym roku funkcjonowania aplikacji mapowej, czyli od września 2013 do września 2014 roku, obserwujemy trend wzrostowy zainteresowania przez użytkowników Geoportalem Województwa Łódzkiego.

Poniżej przedstawiamy wykresy prezentujące dynamikę zmian liczby Udanych zalogowań do systemu oraz Zapytań do mapserwisów z podziałem na miesiące.

 

Zapraszamy do korzystania z aplikacji dostępnej pod adresem: www.geoportal.lodzkie.pl oraz do zgłaszania uwag na adres e-mailowy: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

Narada Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

W dniach 10-12.09.2014r. w Młynczysku (gm. Poświętne koło Opoczna) odbyła się narada szkoleniowa Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Województwa Łódzkiego zorganizowana przez Starostę Powiatu Opoczyńskiego i Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Podczas spotkania omówiono m.in. zmiany w ustawie Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz tematy związane z działalnością administracji geodezyjnej i kartograficznej. Miało miejsce również wystąpienie Geodety Województwa Łódzkiego omawiające możliwość pozyskania  środków finansowych na działania związane z geodezją w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Wystąpienie poprzedzone było prezentacją przedstawiającą statystykę zrealizowanego projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego.

Zobacz prezentację